^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

10-09-2561 Hits:12 news Super User - avatar Super User

ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

♥ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ♥#ร่วมส่งแรงเชียร์และแรงใจให้กับผู้เข้าประกวด

Read more

ขอแสดงความยินดีกับการสอบครูผู้ช่วย 61

10-09-2561 Hits:19 news Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับการสอบครูผู้ช่วย 61

ขอแสดงความยินดีกับการสอบครูผู้ช่วย 61 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาครับ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับผลการสอบ ภาค ก และ ข ครูผู้ช่วย สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

30-08-2561 Hits:27 news Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับผลการสอบ ภาค ก และ ข ครูผู้ช่วย สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผลการสอบ ภาค ก และ ข ครูผู้ช่วย สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Read more

กิจกรรมไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

26-08-2561 Hits:25 news Super User - avatar Super User

กิจกรรมไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครูสาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

26-08-2561 Hits:23 news Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลขวัญใจมหาชน เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ ในกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร เยือนแดนปราสาทหินถิ่นผู้เขาไฟ ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

03-08-2561 Hits:65 news Super User - avatar Super User

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร

Read more

ปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

28-07-2561 Hits:53 news Super User - avatar Super User

ปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๑ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง

Read more

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา

28-07-2561 Hits:52 news Super User - avatar Super User

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 2561

Read more


อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สายตรงหัวหน้าสาขา

เข้าสู่ระบบ