^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

กิจกรรมกีฬาสีประจำสาขาเทคโนฯ

08-01-2562 Hits:6 news Super User - avatar Super User

กิจกรรมกีฬาสีประจำสาขาเทคโนฯ

กิจกรรมกีฬาสีประจำสาขาเทคโนฯ  2-3 มกราคม 2562       

Read more

โครงการพัฒนาทักษะส่งสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

08-01-2562 Hits:6 news Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะส่งสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะส่งสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์  

Read more

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

08-01-2562 Hits:8 news Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์  

Read more

อบรมโปรแกรม Scratch

12-11-2561 Hits:41 news Super User - avatar Super User

อบรมโปรแกรม Scratch

นักศึกษา ปี 4 อบรมโปรแกรม Scratch เพื่อใช้ในการฝึกสอน เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา: 08.30-16.30น. สถานที่: อาคารนวัตปัญญา ชั้น1 แต่งกาย: ชุดสาขา

Read more

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

12-11-2561 Hits:38 news Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

Read more

เชิญชมนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

05-11-2561 Hits:37 news Super User - avatar Super User

เชิญชมนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

เชิญชมนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

Read more

แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนฯที่ผ่านเข้ารอบโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13

08-10-2561 Hits:57 news Super User - avatar Super User

แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนฯที่ผ่านเข้ารอบโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13

แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนฯที่ผ่านเข้ารอบโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยสาขาเทคโนฯคอมพิวเตอร์

08-10-2561 Hits:36 news Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยสาขาเทคโนฯคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยสาขาเทคโนฯคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคนด้วยครับ

Read more


อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สายตรงหัวหน้าสาขา

เข้าสู่ระบบ