^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

อบรมโปรแกรม Scratch

12-11-2561 Hits:4 news Super User - avatar Super User

อบรมโปรแกรม Scratch

นักศึกษา ปี 4 อบรมโปรแกรม Scratch เพื่อใช้ในการฝึกสอน เข้าอบรม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน เวลา: 08.30-16.30น. สถานที่: อาคารนวัตปัญญา ชั้น1 แต่งกาย: ชุดสาขา

Read more

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

12-11-2561 Hits:9 news Super User - avatar Super User

โครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

Read more

เชิญชมนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

05-11-2561 Hits:12 news Super User - avatar Super User

เชิญชมนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

เชิญชมนิทรรศการโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมความเป็นครูมืออาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร

Read more

แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนฯที่ผ่านเข้ารอบโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13

08-10-2561 Hits:20 news Super User - avatar Super User

แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนฯที่ผ่านเข้ารอบโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13

แสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาสาขาเทคโนฯที่ผ่านเข้ารอบโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 13 

Read more

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยสาขาเทคโนฯคอมพิวเตอร์

08-10-2561 Hits:17 news Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยสาขาเทคโนฯคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยสาขาเทคโนฯคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกคนด้วยครับ

Read more

โครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาด้านเทคโนโลยี ณ ร.ร. เทศบาล ๒

08-10-2561 Hits:14 news Super User - avatar Super User

โครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาด้านเทคโนโลยี ณ ร.ร. เทศบาล ๒

โครงการบริการวิชาการ ค่ายพัฒนาด้านเทคโนโลยี ณ ร.ร. เทศบาล ๒ จังหวัดบุรีรัมย์  

Read more

ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

10-09-2561 Hits:70 news Super User - avatar Super User

ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

♥ผู้เข้าประกวดดาว-เดือน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ♥#ร่วมส่งแรงเชียร์และแรงใจให้กับผู้เข้าประกวด

Read more

ขอแสดงความยินดีกับการสอบครูผู้ช่วย 61

10-09-2561 Hits:44 news Super User - avatar Super User

ขอแสดงความยินดีกับการสอบครูผู้ช่วย 61

ขอแสดงความยินดีกับการสอบครูผู้ช่วย 61 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาครับ

Read more


อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สายตรงหัวหน้าสาขา

เข้าสู่ระบบ