สาขาเทคโนฯรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดตัวละครสามมิติ

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดตัวละครสามมิติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การออกแบบตัวละคร3มิติ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 


ชื่อผลงาน : ผู้ชนะสิบทิศ ประกอบด้วย1. นายบัลลังก์ จารย์คุณ 2. นายพันเทพ บุไธสง  3. น.ส.ผกามาศ สุดาเดช นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา