สาขาวิชายินดีต้อนรับคณาจารย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก มรภ.อุบลราชธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณาจารย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา จาก มรภ.อุบลราชธานี ที่เข้าศึกษาดูงานของสาขาวิชา