^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

โครงการ เพิ่มศักยภาพครูในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีสมรรถนะของครูใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่21 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์