^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player

       ขอแสดงความยินดีกับ นายวายุ มาลี ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

และขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่ได้ไปใช้สิทธิ์