^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Baner text 1

Baner text 2

Baner text 3

Baner text 4

Baner text 5

Get Adobe Flash player
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณอาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์