ขอเเสดงความยินดีกับดาว-เดือนของสาขาวิชาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษากับรางวัลที่คว้ามากับการประกวดการประกวดดาวเดือน-ดาวลออคณะครุศาสตร์ ประจำปี2563

เดือน:ตำแหน่ง BRU Ambassador เเละ รางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยม
ดาว: รางวัลชุดแต่งกายยอดเยี่ยม