ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 รับตรง ปี 2564
คุณสมบัติแต่ละสาขาวิชา http://oapr.bru.ac.th/2020/12/registrar-2/

สมัครได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp