^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

สำนักงานเลขานุการครุสภา จัดการประกวดหนังสั้น หัวข้อครูดีที่รัก

25-02-2563 Hits:1 news phongpanot - avatar phongpanot

สำนักงานเลขานุการครุสภา จัดการประกวดหนังสั้น หัวข้อครูดีที่รัก

สำนักงานเลขานุการครุสภา จัดการประกวดหนังสั้น หัวข้อครูดีที่รัก ภานใต้แนวคิด ครูดีที่รักเด็ก ชิงเงินรางวัลรวม 1000000บาท  

Read more

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภาพอบรมการทำ Sway

25-02-2563 Hits:2 news phongpanot - avatar phongpanot

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภาพอบรมการทำ Sway

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมการทำ Sway ของนักศึกษาปี1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Read more

โครงการ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี มีเวทีให้ประลองฝีมือ... คปภ. ขอเชิญประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

25-02-2563 Hits:2 news phongpanot - avatar phongpanot

โครงการ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี มีเวทีให้ประลองฝีมือ... คปภ. ขอเชิญประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

มีเวทีให้ประลองฝีมือ... คปภ. ขอเชิญประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ ในประเภทบุคคลหรือประเภททีม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด“ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้ารับการ Workshop พิเศษจากผู้กำกับมืออาชีพ และโอกาสในการรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000...

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมชมนิทรรรศการภาพถ่ายประทับใจ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมเเดง อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

25-02-2563 Hits:2 news phongpanot - avatar phongpanot

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมชมนิทรรรศการภาพถ่ายประทับใจ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมเเดง อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมชมนิทรรรศการภาพถ่ายประทับใจ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมเเดง อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "E-book"

23-01-2563 Hits:34 news admin_01 - avatar admin_01

อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "E-book"

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "E-book" ในภายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ อาคาร ณวัตปัญญาเพื่อความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ้  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาชั้นปี่ที2 ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมารอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "E-book"                    ...

Read more

กิจกรรมกีฬาสีสาขาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

21-01-2563 Hits:41 news admin_01 - avatar admin_01

กิจกรรมกีฬาสีสาขาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

   ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสาขา ประจำปี 2562 วันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ BRU DOME                 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้ 1.ฟุตซอลชาย2.ฟุตซอลหญิง3.บาสเกตบอลชาย4.แชร์บอลหญิง5. E-sport6. กีฬาเบ็ดเตล็ด        ในวันที่ 24 มกราคม 2563...

Read more

ภาพกิจกรรมใน"โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี 2563 "

20-01-2563 Hits:33 news admin_01 - avatar admin_01

ภาพกิจกรรมใน"โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี 2563 "

                       https://drive.google.com/drive/folders/1AbDSaBsjRbgKa7ryKgw2q6vs69CBPpfP?fbclid=IwAR24a6uNo0drc_l5Fw2QpspL6h4O92qy1Fas8H_fyTNbarR5WgMu_PY0MKg

Read more

สำนักงานเลขานุการครุสภา จัดการประกวดหนังสั้น หัวข้อครูดีที่รัก ภานใต้แนวคิด ครูดีที่รักเด็ก ชิงเงินรางวัลรวม 1000000บาท

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการอบรมการทำ Sway ของนักศึกษาปี1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

มีเวทีให้ประลองฝีมือ... คปภ. ขอเชิญประกวดภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ ในประเภทบุคคลหรือประเภททีม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้แนวคิด“ขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต รูปแบบการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดย 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้ารับการ Workshop พิเศษจากผู้กำกับมืออาชีพ และโอกาสในการรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร สมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 สอบถามข้อมูลที่ PR OIC

โครงการ การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของครู

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมชมนิทรรรศการภาพถ่ายประทับใจ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โดมเเดง อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "E-book" ในภายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ อาคาร ณวัตปัญญาเพื่อความรู้และเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

้  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเเละคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาชั้นปี่ที2 ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมารอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง "E-book"

                      

                     

 

 

 

 

 


อาจารย์ ดร.บรรพต วงศ์ทองเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สายตรงหัวหน้าสาขา

เข้าสู่ระบบ