^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

Hoomroom

29-10-2562 Hits:17 news Super User - avatar Super User

Hoomroom

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม Hoomroom นักศึกษาปี1 - 430 ต.ค. 62 ประชุมพร้อมกันที่ห้องโกวิทเชื่อมกลางเวลา 13.15 น.

Read more

สาขาเทคโนฯคอมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี

25-09-2562 Hits:75 news Super User - avatar Super User

สาขาเทคโนฯคอมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี

สาขาเทคโนฯคอมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ในกันยายนนี้ เตรียมพบกับ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14

Read more

งานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

25-09-2562 Hits:73 news Super User - avatar Super User

งานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

Read more

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

11-09-2562 Hits:88 news Super User - avatar Super User

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1/2562

11-09-2562 Hits:353 news Super User - avatar Super User

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1/2562

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1/2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

Read more

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี

11-09-2562 Hits:67 news Super User - avatar Super User

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเตรียมตัว พร้อมลุย ... ส่งผลงาน 1-30 กันยายน นี้#VlogThailand #เที่ยวไทยไปให้สุด #โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี #โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14#เรื่องจริงผ่านจอ

Read more

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9

13-08-2562 Hits:112 news Super User - avatar Super User

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 "เมืองสุขภาพดีสร้างขึ้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์  

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2562

18-07-2562 Hits:173 news prae - avatar prae

 โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2562

    “อาสาฬห” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส) วันอาสาฬหบูชา นี้ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศนาครั้งแรก ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Read more

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม Hoomroom


นักศึกษาปี1 - 4


30 ต.ค. 62 ประชุมพร้อมกันที่ห้องโกวิทเชื่อมกลาง

เวลา 13.15 น.

สาขาเทคโนฯคอมฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี
ในกันยายนนี้ เตรียมพบกับ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา 1/2562 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเตรียมตัว พร้อมลุย ... ส่งผลงาน 1-30 กันยายน นี้
#VlogThailand #เที่ยวไทยไปให้สุด #โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี #โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี14
#เรื่องจริงผ่านจอ


อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สายตรงหัวหน้าสาขา

เข้าสู่ระบบ