^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

http://educom.bru.ac.th

Technology&Computer for Education

Get Adobe Flash player

ข่าวสารสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

  • 1
  • 2

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9

13-08-2562 Hits:8 news Super User - avatar Super User

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 "เมืองสุขภาพดีสร้างขึ้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์  

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2562

18-07-2562 Hits:54 news prae - avatar prae

 โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2562

    “อาสาฬห” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส) วันอาสาฬหบูชา นี้ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศนาครั้งแรก ที่มีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

Read more

รับรางวัล สติ๊กเกอร์การลดใช้พลังงาน

18-07-2562 Hits:57 news prae - avatar prae

รับรางวัล สติ๊กเกอร์การลดใช้พลังงาน

    งานอนุรักษ์พลังาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งใบสมัคร พร้อมผลงานได้ที่ งานอนุรักษ์พลังาน ชั้น 2 อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ พร้อมผลงานตัวจริงและผลงานในรูปแบบไฟล์ (.AI .PSD .JPEG) ลงใน แผ่น DVD หรือ CD พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประกาศผลงานวัลในวันที่ 6 กรกฎาคม...

Read more

ชื่นชมยินดี

18-07-2562 Hits:37 news prae - avatar prae

ชื่นชมยินดี

ยินดีกับ นายศรันย์ สกอตตา น.ศ.ปีที่ 1 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สอบภาษาอังกฤษ EDO ได้อันดับที่ 1 จากผลการทดสอบทุกคณะวิชา

Read more

ตารางสอบ Exit Exam

18-07-2562 Hits:40 news prae - avatar prae

ตารางสอบ Exit Exam

ตารางสอบ Exit Exam โปรแกรม English Dicoveries Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

Read more

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

18-07-2562 Hits:34 news prae - avatar prae

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ขอเรียนเชิญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทุกชั้นปีร่วมพิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ใน วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น.ณ หอประชุม​วิวชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TOEIC

18-07-2562 Hits:42 news prae - avatar prae

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TOEIC

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเตรียมสอบ TOEIC วันเวลา: วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา: 13.00 – 15.00 น. สถานที่:ณห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลางชั้น2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้างสาร/อาหารแห้ง ต้อนรับน้องใหม่

18-07-2562 Hits:16 news prae - avatar prae

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้างสาร/อาหารแห้ง ต้อนรับน้องใหม่

ขอเรียนเชิญ ท่านคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้างสาร/อาหารแห้ง ต้อนรับน้องใหม่ ตามโครงการสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่เทคโน-คอมฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมเอนกประสงค์ (โดมแดง) อาคาร10

Read more

สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 "เมืองสุขภาพดีสร้างขึ้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

“อาสาฬห” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๘ ส่วนคำว่า “อาสาฬหบูชา” ย่อมาจาก “อาสาฬหปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาพระใน วันเพ็ญ เดือน ๘” ดังนั้น วันอาสาฬหบูชาจึงตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (หรือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส) วันอาสาฬหบูชา นี้ถือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา หรือ เทศนาครั้งแรก ที่มีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

อ่านเพิ่มเติม:  โครงการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2562

 

 

งานอนุรักษ์พลังาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งใบสมัคร พร้อมผลงานได้ที่ งานอนุรักษ์พลังาน ชั้น 2 อาคารกองอาคารสถานที่และบริการ พร้อมผลงานตัวจริงและผลงานในรูปแบบไฟล์ (.AI .PSD .JPEG) ลงใน แผ่น DVD หรือ CD พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

 

  • ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผลงานวัลในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

ยินดีกับ นายศรันย์ สกอตตา น.ศ.ปีที่ 1 เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สอบภาษาอังกฤษ EDO ได้อันดับที่ 1 จากผลการทดสอบทุกคณะวิชา

ตารางสอบ Exit Exam โปรแกรม English Dicoveries Online สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ขอเรียนเชิญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทุกชั้นปีร่วมพิธีไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ใน วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น.ณ หอประชุม​วิวชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


อาจารย์สัญชัย ครบอุดม
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สายตรงหัวหน้าสาขา

เข้าสู่ระบบ